Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.19.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie – Etap I

nr sprawy MZD.271.19.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski zarząd Dróg i Inwestycji pok. nr 34

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.: „MODERNIZACJA PARKU PRZY PL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LESZNIE-ETAP I”

 

  1. Zamawiający - Miasto Leszno, Prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty na „Modernizację parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie-Etap I”.
  2. Poniżej przedstawiamy Państwu zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją
    w poszczególnych kryteriach oraz łączną punktacją:


L.P.

Wykonawca

Cena ofertowa  

(zł brutto)

Termin gwarancji

(miesiące)

Termin wykonania

(dni)

punktacja

Cena

termin gwarancji

termin wykonania

razem

1

Przedsiębiorstwo

AKWAPLANTA

Sp. z o.o.

ul. Karmelkowa 29,

52-437 Wrocław

   861000,00

60

50

Oferta dnia 29.03.2017r. została  odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp

2

Firma GUTKOWSKI

Gutkowski Jan

ul.17 Stycznia 92

64-100 Leszno

792312,08


60

40

59,59

10,00

30,00

99,59

3

PERFEKT PARTNERS Sp. z o.o.

ul. Święciechowska 37,

64-100 Leszno

  790484,08


60

45

Oferta dnia 3.02.2017r. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp

Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o., ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław została dnia 29.03.2017r. odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ww. ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą.


Oferta Nr 3 – PERFEKT PARTNERS Sp. z o.o., ul. Święciechowska 37, 64 – 100 Leszno została dnia 3.02.2017r. odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) z uwagi na fakt, iż Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy.


 3.  Mając powyższe na uwadze do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan ul.17 Stycznia 92, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych i uzyskała największą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert tj.: 99,59 pkt.

 4. Umowa na realizację przedmiotowego zadania zawarta zostanie, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Treść

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:

„Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie – Etap I”

Data publikacji: 27.12.2016r.
Termin składania ofert: 12.01.2017r.


Uwaga!

W dniu 12.01.2017r. dodano informację , o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP


Uwaga! 

W dniu 9.01.2017r. dodano WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZZamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 373805 - 2016, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie – Etap I”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Dominik Kaźmierczak – dkazmierczak@leszno.pl i Marcin Olejniczak – molejniczak@leszno.pl.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij