W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Samodzielny referent

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko Samodzielny referent
miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 19 w Lesznie, ul. Osterwy 4, Leszno
termin składania ofert
miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 19 w Lesznie, ul. Osterwy 4, Leszno

Treść

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 19  w Lesznie ul. Osterwy, 64-100 Leszno

Ogłasza nabór na stanowisko pracy – samodzielny referent

 

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a/ obywatelstwo polskie,

b/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d/ nieposzlakowana opinia,

e/ wykształcenie wyższe

f/ udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu – minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

g/ znajomość przepisów: HCCP, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu zbiorowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym,

h/ bardzo dobra znajomość komputera – MS Office, urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a/ certyfikowane kwalifikacje z zakresu pracy intendenta, dietetyki lub żywienia

b/ udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum wskazane w pkt. 1e

c/ komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

d/ umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,

e/ umiejętność sprawnej organizacji pracy,

f/doświadczenie zawodowe w pracach biurowych, bądź prowadzeniu sekretariatu – preferowany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pracownika biurowego/obsługi sekretariatu (placówki oświatowej bądź edukacyjnej)

 

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1/ prowadzenie gospodarki magazynowej,

2/ planowanie jadłospisów zgodnie obowiązującymi normami i przepisami HCCP,

3/ ewidencja środków trwałych,

4/ dokonywanie zakupów artykułów żywności, biurowych, środków czystości i innych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,

5/ prowadzenie rejestru faktur, dokumentów wpływających do przedszkola,

6/ naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami,

7/ prowadzenie kancelarii.

4. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny

2/ CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3/ wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl ( w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

4/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,

5/ oświadczenia kandydata -  do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl ( w załącznikach do niniejszego ogłoszenia), o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 6/ inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:

a/ miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr  19  w Lesznie, ul. Osterwy 4

b/ rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze – samodzielny referent

c/ wymiar czasu pracy: pełen etat tj. 40 godzin tygodniowo

d/ termin rozpoczęcia pracy: 27.04.2021 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Przedszkolu Miejskim Nr  19 w Lesznie lub przesłać pocztą w terminie do dnia  29.03.2021 do godz. 15:00 na adres ul Osterwy 4, 64-100 Leszno. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Przedszkola. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z  Regulaminem naboru można się zapoznać w Przedszkolu Miejskim nr 19  ul. Osterwy 4,  64-100  Leszno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 526 82 90.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.     Kwestionariusz

2.     Oświadczenie

3.     Oświadczenie RODO

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane