W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- Referent

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Referent
miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie
termin składania ofert
miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  -  referent

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy) :

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza,  64-100 Leszno ul. Łowiecka 50 c

Wymiar etatu : pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin rozpoczęcia pracy: 1 luty 2021 r.

 

1. Wymagania niezbędne  od kandydatów:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe z minimum 2 -letnim stażem pracy lub średnie z minimum 4-letnim stażem pracy na podobnym stanowisku.2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

- znajomość obsługi komputera (biegła),

- znajomość przepisów płacowych i kadrowych w jednostkach oświatowych,

- znajomość przepisów z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- znajomość przepisów dotyczących księgowości jednostek budżetowych, 

- zdyscyplinowanie, sumienność i systematyczność,

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji państwowej i samorządowej,

- umiejętność korzystania z przepisów prawa,

- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) realizacja planu finansowego:

- sprawdzanie i akceptacja list płac oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- sporządzanie projektu oraz planu finansowego,

- sporządzanie przeniesień wydatków w planie finansowym (sporządzanie zmian w planie finansowym),

- określenie osób w poszczególnych rozdziałach (np.: 80149) zgodnie z SIO i arkuszem organizacyjnych,

- przekazywanie  danych do SIO,

b) prowadzenie spraw bhp:

- prowadzenie harmonogramu szkoleń wstępnych, okresowych,

- prowadzenie harmonogramu przeglądów technicznych szkoły/ analiza stanu bezpieczeństwa,

- sporządzanie ryzyka zawodowego,

- prowadzenie harmonogramu badań okresowych pracowników-  nadzór nad terminowym wykonywaniem badań,

c) sporządzanie deklaracji PFRON oraz dyspozycji przelewu,

d) zamówienia publiczne:

- decyzje dotyczące stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

- przesyłanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących ochrony środowiska,

e) nadzorowanie spraw związanych z PPK,

f) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących ochrony środowiska,

g) przetwarzanie i ochrona danych osobowych.4. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

- list motywacyjny i CV z podanym adresem e-mailowym,

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

- dokumenty ( kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego,

- świadectwa pracy ( kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- oświadczenie, że kandydat nie był karany za  przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

- oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

- oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku – referent,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych   (do pobrania w załącznikach do niniejszego ogłoszenia).

 

5. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w pełnym  wymiarze czasu pracy,

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r.   (Dz.U. nr 50 poz. 398 ze zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania pracowników w Szkole Podstawowej nr 5 im. Henryka  Sienkiewicza w Lesznie z dnia 12 czerwca 2015 r.6. Inne informacje: 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie ul. Łowiecka 50 c (budynek – parter) w terminie do dnia 22 stycznia 2021r. do godziny 10.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – referent”.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną  powiadomieni drogą e-mailową.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  65 5271220.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www,bip.leszno.pl/, na stronie internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie /www.edupage.org/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie, ul. Łowiecka 50 c.

Administratorem danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie, ul Łowiecka 50 c reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Dane kontaktowe: sp5leszno@poczta.onet.pl  oraz tel. 65 5271220.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane