Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lesznie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

stanowisko Samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lesznie

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 3 w Lesznie, ul. Wyspiańskiego 2

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 3 w Lesznie, ul. Wyspiańskiego 2

Treść


Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lesznie 
ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 64-100 Leszno

Ogłasza nabór na stanowisko pracy – samodzielny referent

 

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a/ obywatelstwo polskie,

b/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d/ nieposzlakowana opinia,

e/ wykształcenie średnie – 5 lat/ wyższe – 4 lata kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista,

f/ udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu – minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe,

g/ znajomość przepisów: HCCP, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych oraz zagadnień z zakresu zbiorowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym,

h/ bardzo dobra znajomość komputera – MS Office, urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a/ wykształcenie wyższe kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista,

b/ udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum wskazane w pkt. 1e

c/ komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

d/ umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,

e/ umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1/ prowadzenie gospodarki magazynowej,

2/ planowanie jadłospisów zgodnie obowiązującymi normami i przepisami HCCP,

3/ ewidencja środków trwałych,

4/ dokonywanie zakupów artykułów żywności, biurowych, środków czystości i innych zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych,

5/ prowadzenie rejestru Faktur, dokumentów wpływających do przedszkola,

6/ naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami,

7/ prowadzenie kancelarii.

4. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny

2/ CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

3/ wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl ( w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

4/ kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,

5/ oświadczenia kandydata -  do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl ( w załącznikach do niniejszego ogłoszenia), o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 6/ inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:

a/ miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 w Lesznie, ul. Stanisława Wyspiańskiego 2

b/ rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze – samodzielny referent

c/ wymiar czasu pracy: pełen etat tj. 40 godzin tygodniowo

d/ termin rozpoczęcia pracy: 28.09.2020 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lesznie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27.07.2020r. do godz. 15:00 na adres ul Stanisława Wyspiańskiego 2, 64-100 Leszno. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Przedszkola. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z  Regulaminem naboru można się zapoznać w Przedszkolu Miejskim nr 3  ul. Stanisława Wyspiańskiego 2,  64-100  Leszno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 520 38 52.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij