Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Specjalista ds. administracji

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Alicja Staniewska, Gronówko

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Specjalista ds. administracji

miejsce pracy Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

Treść

Specjalista ds. administracji

wymiar zatrudnienia – pełen etat

WYMAGANIA  NIEZBĘDNE  PRZYSTĄPIENIA  DO  KONKURSU

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe lub średnie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie  zadań na  stanowisku

6. staż pracy

    -  2 lata dla osób z wykształceniem wyższym

    -  4 lata dla osób z wykształceniem średnim

7. osoba kandydująca posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,

2. Znajomość programów: MS Office (Word, Excel)

3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, sumienność

PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1. Organizowanie i prowadzenie bieżącej pracy sekretariatu.

2. Przyjmowanie interesantów.

3. Prowadzenie dokumentacji szkoły.

4. Wysyłanie i przyjmowanie korespondencji.

5.  Prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem uczniów.

6. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

7. Zabezpieczanie i przechowywanie pieczęci urzędowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • CV
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
 • Świadectwa pracy (kserokopie)
 • Zaświadczenie lekarskie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
 • Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – do pobrania
 • Oświadczenie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2017; poz.60,930) - do pobrania.

WARUNKI PRACY I PŁACY

 • Zatrudnienie  od 01.08.2020 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r.
  (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników
  w ZST-CKZiU w Lesznie z dnia  09.11.2017r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze - „specjalista ds. administracji ”. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Z osobami, które zakwalifikują się będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku ZST-CKZiU.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZST-CKZiU w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 5,74 %.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij