Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Nabór zakończony Samodzielny referent

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Mariola Matuszczak - Piwek, Miejscowość Lasocice

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy

Szczegóły

stanowisko Nabór zakończony Samodzielny referent

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 5 w Lesznie ,Pl. J.A. Komeńskiego 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 5 w Lesznie ,Pl. J.A. Komeńskiego 5, Gabinet Dyrektora.

Treść

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lesznie

Plac J.A. Komeńskiego 5, 64 – 100 Leszno

ogłasza nabór na stanowisko pracy - samodzielny referent


1.Wymagania niezbędne od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie- 5 lat / wyższe – 4 lata kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista
f) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu –minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe,

g) znajomość przepisów: HCCP, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych oraz  zagadnień z zakresu zbiorowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym
h) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, urządzeń biurowych,

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a) wykształcenie wyższe kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista,
b) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu  minimum wskazane w pkt 1 e
c)komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
e) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na tym stanowisku :

1)      prowadzenie gospodarki magazynowej

2)      planowanie  jadłospisów zgodnie z obowiązującymi  normami i przepisami HACCAP                                

3)      ewidencja środków trwałych

4)      dokonywanie zakupów artykułów żywności, biurowych, środków czystości  i innych zgodnie  z Ustawą o Zamówieniach Publicznych

5)      prowadzenie rejestru Faktur, dokumentów wpływających do przedszkola

6)      naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami

7)      prowadzenie kancelarii


4.Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny;

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
4)kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
5)oświadczenia kandydata (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl):
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6)inne  dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 5 w Lesznie ,Pl. J.A. Komeńskiego 5
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze – samodzielny referent
c)wymiar czasu pracy: pełen etat tj. 40 godzin tygodniowo
d)termin rozpoczęcia pracy: 01.08.2019 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w przedszkolu w gabinecie dyrektora lub przesłać pocztą   w terminie do dnia 19.07.2019 roku do godz. 15.00  na adres przedszkola : Plac J.A. Komeńskiego 5;   64-100 Leszno  

Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola – tablica w holu głównym. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.


Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Przedszkolu Miejskim nr 5, 64-100 Leszno , Plac J.A. Komeńskiego 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 520 32 75

Załączniki

Klauzula pdf, 149 kB metryczka
Oświadczenia pdf, 175 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij