W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Małgorzata Wojciechowska, Leszno
uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.
Szczegóły
stanowisko Stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna
miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno
termin składania ofert
miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

Treść

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko  

specjalisty ds. księgowości                                            


1.      Wymagania niezbędne od kandydatów:

 1. obywatelstwo  polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 1. nieposzlakowana opinia,                                                                        
 2. wykształcenie:

      wyższe:  ekonomiczne lub na podbudowie średniego ekonomicznego  minimum 4 letni staż pracy,

      średnie:  ekonomiczne minimum 5 letni staż pracy.


2.      Wymagania dodatkowe od kandydatów:

      

 1. doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,   
 2. doświadczenie w pracy związane z księgowością budżetową,
 3. ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, 
 4. komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,  
 5. umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
 6. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 7. znajomość przepisów: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa prawo oświatowe, Ustawa Karta Nauczyciela, oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,
 1. bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych.
 2. znajomość obsługi programów finansowo – księgowych.

 
3.    Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
 2. kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planami finansowymi i zaangażowaniem,
 1. prowadzenie ewidencji majątku, nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników  majątku,
 1. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 2. przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji (w tym preliminarzy) stanowiących podstawę opracowania projektów planów finansowych, w zakresie umożliwiającym kierownikom jednostek obsługiwanych sporządzenie planów finansowych;
 1. sporządzanie informacji oraz nadzór nad dokonywaniem zmian w planach finansowych;
 2. kontrola realizacji planów finansowych;

     Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w  Zespole Obsługi Jednostek

     Oświatowych Miasta Leszna.


4. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys /CV/,
 4. dokumenty  poświadczające wykształcenie /kserokopia /
 5. dokumenty  poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy/ 
 6. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna,

      ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11,  64-100 Leszno

 1. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze
 2. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 3. termin rozpoczęcia pracy:  lipiec 2019 roku

 


Dokumenty należy składać w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119 lub pocztą na adres Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko –specjalista

ds. księgowości  w terminie  do dnia 5 lipca 2019 roku do godz.  15oo. (termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą)

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Józefa Poniatowskiego 11. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Roberta Stańczyka, z którym można kontaktować się za pomocą adresu:  itrs@gmail.com


Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Obsługi, Leszno

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie

z instrukcją kancelaryjną. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%   

Załączniki

Wyniki naboru pdf, 146 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane