Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- KIEROWNIK GOSPODARCZY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Tomasz Bojanowski, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- KIEROWNIK GOSPODARCZY

miejsce pracy Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

Treść


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902) Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
ul. Narutowicza 74a ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w ZST-CKZiU w Lesznie

kierownik gospodarczy

wymiar zatrudnienia – pełen etat

WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3. osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. wykształcenie wyższe lub średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie  zadań na  stanowisku

6. staż pracy

    -  2 lata dla osób z wykształceniem wyższym

    -  4 lat dla osób z wykształceniem średnim

7. osoba kandydująca posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

WYMAGANIA DODATKOWE

1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,

2. Znajomość przepisów: prawa budowlanego, ustawy o zamówieniach publicznych ,prawo pracy

3. Znajomość programów: MS Office (Word, Excel), VULCAN – Inwentarz,

4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność, sumienność

PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1.Zapewnienie zabezpieczenia mienia placówki ( współpraca z firmami obsługującymi systemy alarmowe i firmami ochrony, itp.) prowadzenie dokumentacji dotyczącej  zabezpieczenia mienia placówki, prowadzenie ksiąg budowlanych;

2.Zapewnienie techniczne funkcjonowania obiektów poprzez zabezpieczenie dostaw mediów  na zasadzie zwartych umów, właściwej konserwacji instalacji i osprzętu, nadzorowanie i  usuwanie usterek;  

3.Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z inwentaryzacją majątku placówki, prowadzenie inwentarza środków (elektroniczna księga);

4.Zaopatrzenie placówki w artykuły biurowe, sprzęt, środki czystości i inne;

5.Organizacja oraz nadzorowanie pracy pracowników obsługi;

6.Składanie zamówień do firm zewnętrznych wg potrzeb szkoły i przeprowadzanie zakupów zgodnie z regulaminem zamówień publicznych;

7. Planowanie , nadzorowanie i dokumentowanie prac remontowych;

8. Bieżąca likwidacja zużytego sprzętu;

9.Prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków czystości, odzieży i wydawanie  wymienionych środków;

10.Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, oraz wykonywanie zaleceń poinspekcyjnych i pokontrolnych w tym zakresie.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • CV
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
 • Świadectwa pracy (kserokopie)
 • Zaświadczenie lekarskie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
 • Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – do pobrania
 • Oświadczenie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych( Dz.U. z 2017; poz.60,930) - do pobrania.

WARUNKI PRACY I PŁACY

 • Zatrudnienie  od 01.08.2019 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r.
  (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników
  w ZST-CKZiU w Lesznie z dnia  09.11.2017r.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze - „kierownik gospodarczy ”. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przejdą do dalszego etapu rekrutacji. Z osobami, które zakwalifikują się będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Miasta Leszna oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku ZST-CKZiU.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZST-CKZiU w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie 9 %.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij