Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej - 3 etaty

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrani kandydaci 1. Anna Szymańska-Żybura, Wilkowice
2. Jakub Klimpel, Leszno
3. Dorota Ratajczak, Leszno

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia znajduje się w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej - 3 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Straż Miejska - ul. Berwińskich 7C, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

URZĄD MIASTA LESZNA
ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Strażnik Miejski - Aplikant
w Straży Miejskiej
3 etaty

 

1.    Wymagania niezbędne od kandydatów:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    wykształcenie średnie lub wyższe,

5)    ukończone 21 lat,

6)    nienaganna opinia,

7)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,

8)    prawo jazdy kategorii B – oświadczenie kandydata,

9)    nienaganny stan zdrowia oraz sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.

 
2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1)    sprawność pod względem fizycznym, tj. wpis w książeczce wojskowej kategoria „A”,

2)    preferowany wiek do 30 lat,

3)    znajomość topografii Leszna,

4)    ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy,

5)    umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office.

 
3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za ochronę porządku publicznego na terenie miasta Leszna oraz za obsługę systemu monitoringu miejskiego rejestrującego w sposób zdalny zdarzenia na terenie Leszna.

 4.    Wymagane dokumenty:

1)    podpisane przez kandydata następujące dokumenty:

a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    oświadczenia: dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)    oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kat. B - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

d)    list motywacyjny,

e)    życiorys /CV/,

2)   dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie - kserokopie,

3)    książeczka wojskowa potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej - kserokopia,

4)     kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
i umiejętności.


Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 
5. Warunki pracy na stanowisku:

1)    miejsce pracy: służba patrolowa – teren miasta Leszna, obsługa monitoringu miejskiego – siedziba Straży Miejskiej,

2)    siedziba Straży Miejskiej: ul. Berwińskich 7C, 64-100 Leszno,

3)    liczba wolnych etatów: 3,

4)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko aplikant,

5)    wymiar czasu pracy: pełen etat w systemie zmianowym,

6)    termin rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2019 r.,

7)    inne warunki: wybrany kandydat przed przyjęciem do pracy podlega obowiązkowym badaniom lekarskim
i psychologicznym, natomiast po przyjęciu do pracy aplikant kierowany jest na obowiązkowe szkolenie podstawowe strażników miejskich, które kończy się egzaminem.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  stanowisko Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej w terminie do dnia 25 marca 2019 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).
W przypadku pytań dotyczących wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (65) 529 81 24.


Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij