Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Olga Durczok-Gosiewska, Leszno

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac ul. Kazimierza Karasia 15

Treść

URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

ds. zamówień publicznych

 w Biurze Zamówień Publicznych


  1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)     obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie wyższe,

f)     co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi,

g)    dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,

h)     dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, w tym Excel.


  1. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)     wykształcenie wyższe magisterskie – prawo lub wyższe techniczne ze specjalnością budowlaną,

b)    komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole.


  1. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m.in. za prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi udzielanymi w ramach bieżącej obsługi Urzędu, opiniowanie dokumentacji przetargowych, pomoc przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych wydziałom Urzędu, udział w pracach komisji przetargowych).

  1. Wymagane dokumenty:

a)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta - Praca - Nabór do pracy - Urząd Miasta Leszna w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    list motywacyjny,

c)     życiorys /CV/,

d)    kserokopie dokumentów: poświadczających posiadane wykształcenie,

e)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy wymieniony w pkt 1 f) – potwierdzony świadectwami pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

f)     oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


  1. Warunki pracy na stanowisku:

a)     miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)     wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    luty/marzec 2016 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – stanowisko ds. zamówień publicznych w terminie
do dnia 01 lutego 2016 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego,
w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij