Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Daria Dalaszyńska, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.

Szczegóły

stanowisko Stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

Treść

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

ogłasza nabór na wolne stanowisko  

specjalisty ds. księgowości                                            


1.      Wymagania niezbędne od kandydatów:

 1. obywatelstwo  polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. nieposzlakowana opinia,                                                                        
 2. wykształcenie:

      wyższe:  ekonomiczne lub na podbudowie średniego ekonomicznego  minimum

                    4 letni staż pracy,

      średnie:  ekonomiczne minimum 5 letni staż pracy.


2.      Wymagania dodatkowe od kandydatów:

      

 1. doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,   
 2. doświadczenie w pracy związane z księgowością budżetową,
 3. ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, 
 4. komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,  
 5. umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
 6. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 7. znajomość przepisów: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych,  
 8. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa prawo oświatowe, Ustawa Karta    

Nauczyciela, oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,

 1. bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych.
 2. znajomość obsługi programów finansowo – księgowych.

 1. 3.    Zadania wykonywane na stanowisku:
 1. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
 2. kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji     

gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planami    

finansowymi i zaangażowaniem,

 1. prowadzenie ewidencji majątku, nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji

składników  majątku,

 1. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
 2. przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji (w tym preliminarzy) 

stanowiących podstawę opracowania projektów planów finansowych,

w zakresie umożliwiającym kierownikom jednostek obsługiwanych 

sporządzenie planów finansowych;

 1. sporządzanie informacji oraz nadzór nad dokonywaniem zmian w planach

finansowych;

g.   kontrola realizacji planów finansowych;

     Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w  Zespole Obsługi Jednostek

     Oświatowych Miasta Leszna.4. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys /CV/,
 3. dokumenty  poświadczające wykształcenie /kserokopia /
 4. dokumenty  poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy/ 
 5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 1. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna,

      ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11,  64-100 Leszno

 1. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze
 2. wymiar czasu pracy: pełen etat,
 3. termin rozpoczęcia pracy:  czerwiec 2018 roku

 


Dokumenty należy składać w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119 lub pocztą na adres Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko –specjalista

ds. księgowości  w terminie  do dnia 21 maja 2018 roku do godz.  15oo.


Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki pocztowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w Urzędzie Pocztowym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej

w siedzibie Zespołu Obsługi, Leszno ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%   


Załączniki

oswiadczenie doc, 31 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij