Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i miasta na prawach powiatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Milena Kamińska, Przybiń

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia znajduje się w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i miasta na prawach powiatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść


URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i miasta na prawach powiatu

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami


1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)    obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)    wykształcenie wyższe,

f)     znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, o samorządzie powiatowym, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny, kodeks postępowania administracyjnego,

g)    dobra znajomość obsługi komputera: pakiet MS Office.

 
2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)    wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne ze znajomością gospodarki nieruchomościami, wyższe z zarządzania nieruchomościami, wyższe administracyjne,

b)    ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami lub wyceny nieruchomości, lub pośrednictwa,

c)    doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach w administracji państwowej lub samorządowej,

d)    licencja zarządcy nieruchomościami,

e)    umiejętność logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, umiejętność słuchania,

f)     umiejętność interpretacji i korzystania z przepisów prawa.

 
3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za: prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem nieruchomości Skarbu Państwa i miasta na prawach powiatu, aktualizację opłat oraz bazy mienia Skarbu Państwa, mienia miasta na prawach powiatu w zakresie zmian wynikających z powierzonego zakresu obowiązków, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawy związane z dzierżawą, najmem, użyczaniem nieruchomości, sprzedażą nieruchomości, prowadzenie rejestru nieruchomości oraz ewidencji załatwianych spraw. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.

 
4.     Wymagane dokumenty:

1)    podpisane przez kandydata następujące dokumenty

a)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)  oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca,
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

c)   list motywacyjny,

d)  życiorys (CV),

2)    dokumenty poświadczających posiadane wykształcenie - kserokopie,

3)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


Kserokopie ww. dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.


5. Warunki pracy na stanowisku:

a)    miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)    wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    data rozpoczęcia pracy: maj/czerwiec 2018 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą  na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  stanowisko ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i miasta na prawach powiatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów – nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w holu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij