Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

nabór zakończony - specjalista ds. kadr

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Lidia Kaczmarek, Miejscowość Kościan

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska zapisanym w ogłoszeniu o naborze.

Szczegóły

stanowisko nabór zakończony - specjalista ds. kadr

miejsce pracy Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul, Poniatowskiego 2, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Zespłu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul, Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno

Treść

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.z 2016, poz. 902)


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie im. J.A.Komeńskiego

ul. Poniatowskiego 2

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

specjalista ds. kadr

wymiar zatrudnienia – 1 etat


WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

1/ obywatelstwo polskie,

2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3/ niekaralność,

4/ nieposzlakowana opinia,

5/ wykształcenie wyższe lub średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań

     na  stanowisku

6/staż pracy

    -  4 lata dla osób z wykształceniem wyższym

    -  5 lat dla osób z wykształceniem średnim

7/ osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione

     umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,


WYMAGANIA DODATKOWE

1/ Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych .

2/ Znajomość prawa Pracy, zagadnień kadrowych w jednostkach oświatowych ( Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa emerytalno-rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze do tych ustaw)

3/ Znajomość programu EXCEL, WORD, QUTLOOK

4/ Znajomość programu VULCAN – Kadry,


PRZEWIDYWANY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1/ Prowadzenie spraw kadrowych – nauczycieli, administracji i obsługi

2/ Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku Pracy

3/ Prowadzenie sprawozdawczości dot. spraw kadrowych

4/ Opracowywanie regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników

5/ Sporządzanie deklaracji  PFRON drogą elektroniczną

6/ Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Spraw Socjalnych

7/ Przekazywanie danych do SIO- dotyczących spraw kadrowych

8/prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek środków trwałych i przedmiotów nietrwałych


WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • CV
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie   
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
 • Świadectwa pracy (kserokopie)
 • Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne
 • Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 i poz. 1271)

WARUNKI PRACY I PŁACY

 • Zatrudnienie  od 01.03.2018 r.  na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie z dnia 15.06.2009 roku.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 • do 12.02.2018 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą)
 • Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul. Poniatowskiego 2
 • koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze – „specjalista ds. kadr ”

Aplikacje , które wpłyną do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie. 
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie  internetowej BIP ZSE w Lesznie i BIP Urzędu Miasta Leszna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul, Poniatowskiego 2.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij