Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Natalia Kurpisz , Miejscowość Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy. Informacja o wynikach naboru w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

Treść

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. księgowości


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:


a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. nieposzlakowana opinia,
e. wykształcenie:
wyższe: ekonomiczne lub na podbudowie średniego ekonomicznego minimum
4 letni staż pracy,
średnie: ekonomiczne minimum 5 letni staż pracy.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:


a. doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
b. doświadczenie w pracy związane z księgowością budżetową,
c. ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości,
d. komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
e. umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
f. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
g. znajomość przepisów: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych,
h. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa prawo oświatowe, Ustawa Karta
Nauczyciela, oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,
i. bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych.
j. znajomość obsługi programów finansowo – księgowych.


3. Zadania wykonywane na stanowisku:


a. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,
b. kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji
gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planami
finansowymi i zaangażowaniem,
c. prowadzenie ewidencji majątku, nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji
składników majątku,
d. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
e. przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji (w tym preliminarzy) stanowiących podstawę opracowania projektów planów finansowych, w zakresie umożliwiającym kierownikom jednostek obsługiwanych sporządzenie planów finansowych;
f. sporządzanie informacji oraz nadzór nad dokonywaniem zmian w planach finansowych;
g. kontrola realizacji planów finansowych;
Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna.


4. Wymagane dokumenty:


a. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,
b. list motywacyjny,
c. życiorys /CV/,
d. dokumenty poświadczające wykształcenie /kserokopia /
e. dokumenty poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy/
f. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:


a. miejsce pracy: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna,
b. ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno
c. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze
d. wymiar czasu pracy: pełen etat,
e. termin rozpoczęcia pracy: październik 2017 roku


Dokumenty należy składać w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia
Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119 lub pocztą na adres Zespołu Obsługi
z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko –specjalista ds. księgowości w terminie do dnia
28 września 2017 roku do godz. 15:00.


Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki pocztowej, liczy się data nadania (stempla
pocztowego) w Urzędzie Pocztowym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Zespołu Obsługi, Leszno ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie
zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego
etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%   

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij