Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY Specjalista ds. płac

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Imię i nazwisko Ewelina Jędryczka, Miejscowość Poniec

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.
Informacja o wynikach naboru w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY Specjalista ds. płac

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

Treść

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno ogłasza nabór na stanowisko pracy  specjalista ds. płac


1.      Wymagania niezbędne od kandydatów:

      a)   obywatelstwo  polskie,

      b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

      c)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia

            publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      d)   nieposzlakowana opinia,                                                                  

      e)     wykształcenie:

       - średnie ekonomiczne – minimum 5 letni staż pracy,

       - wyższe ekonomiczne – minimum 4 letni staż pracy,


2.      Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)   komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,  

b)  umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,

c)  umiejętność sprawnej organizacji pracy,

d)  znajomość przepisów: ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Karty Nauczyciela, zagadnień ustaw podatkowych, ZUS oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

e)   bardzo dobra obsługa komputera – MS Office, urządzeń biurowych.


3.  Zadania wykonywane na stanowisku: sporządzanie list wypłat wynagrodzeń,

     naliczanie podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne,                  

     na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, GFŚP, sporządzanie deklaracji  

     podatkowych oraz deklaracji ZUS, obliczanie zasiłków chorobowych.

     Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w  Zespole Obsługi Jednostek  

     Oświatowych Miasta Leszna.


4. Wymagane dokumenty:

     a)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

            do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,

      b)    list motywacyjny,

      c)   życiorys /CV/,

      d)   dokumenty  poświadczające wykształcenie /kserokopia /

      f)   dokumenty poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy/ 

      g)   oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

            przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     h)    oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

     i)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

     a)  miejsce pracy: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100  Leszno,

     b)  rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

     c)  wymiar czasu pracy: pełen etat,

     d)  termin rozpoczęcia pracy: październik 2017 roku


Dokumenty należy składać w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119 lub pocztą na adres Zespołu Obsługi z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. płac  w terminie  do dnia 25 września 2017r.  do godz.  15oo.


Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki pocztowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w Urzędzie Pocztowym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Obsługi, Leszno ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 11. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%         


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij