Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Referent

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Karolina Strauchmann, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom na stanowisko referenta.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Referent

miejsce pracy Zespół Szkół nr 2 w Lesznie, ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie, ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno

Treść

Zespół Szkół nr 2 w  Lesznie

ul. Prusa 33, 64-100 Leszno

ogłasza nabór na stanowisko pracy   

referent


1.     Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)  obywatelstwo  polskie,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   nieposzlakowana opinia,

e)   wykształcenie  średnie lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku

f) niekaralność


2.      Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)  doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowych,

b)  komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,  

c)  umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,

d)  umiejętność sprawnej organizacji pracy,

e)   znajomość przepisów: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,

f) bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych.


3.    Przewidywane zadania wykonywane na stanowisku:

1)      prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej,

2)      bieżąca analiza zrealizowanych dochodów i wydatków w stosunku do wielkości planowanych,

3)      prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem celowym zadania, bieżące monitorowanie wydatków oraz sporządzenie dokumentacji rozliczeniowej i przekazanie do Urzędu Miasta,

4)      prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem celowym – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym w tym rozliczenie z Urzędem Miasta Leszna,

5)      wystawianie faktur dotyczących sprzedaży zgodnie z zawartymi umowami,

6)      prowadzenie i przechowywanie korespondencji w zakresie spraw finansowo budżetowych,

7)      archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizacji budżetu i spraw związanych z finansowaniem Szkoły,

8)      inwentaryzacja (środku trwałe, środki trwałe w użytkowaniu, wartości materialne i prawne i księgozbiór)

9)      prowadzenie spraw związanych z ZFŚS,

10)  sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,

11)  sporządzanie sprawozdawczości PFRON drogą elektroniczną,

12)  sprawozdania  GUS,

13)  wprowadzanie i przekazywanie danych do SIO,

14)  współpraca z komórką bhp

15)   prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli

4. Wymagane dokumenty:

a)  wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,

b)  list motywacyjny,

c)  życiorys /CV/,

d)  dokumenty  poświadczające wykształcenie /kserokopia /

f)  dokumenty  poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy/ 

 g)  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)  oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 i)  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

     a)  miejsce pracy: Zespół Szkół nr 2 w  Lesznie,

                                   ul. Bolesława Prusa 33,  64-100 Leszno

     b)  rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

     c)  wymiar czasu pracy: pełen etat,

     d)  termin rozpoczęcia pracy:  lipiec  2017 roku

 


Dokumenty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie, ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno,  lub pocztą na adres Zespołu Obsługi z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko – referent  w terminie  do dnia 25 kwietnia 2017 roku  do godz.  14oo.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół nr 2 w  Lesznie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół nr 2, Leszno ul. Bolesława Prusa 33.

  Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%   


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij