Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista ds. księgowości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Daria Dziamska , Lipno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno, pokój nr 22

Treść

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

ogłasza nabór na stanowisko pracy   

specjalista ds. księgowości                                             


1.      Wymagania niezbędne od kandydatów:

      a)   obywatelstwo  polskie,

      b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

      c)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia

            publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

      d)   nieposzlakowana opinia,                                                                       

e)     wykształcenie:

              wyższe:  minimum 4 letni staż pracy,

                    średnie: minimum 5 letni staż pracy.


2.      Wymagania dodatkowe od kandydatów:

      a)  wykształcenie:  wyższe finanse i rachunkowość, wyższe ekonomiczne lub wyższe na   

           podbudowie średniego ekonomicznego, studia podyplomowe z zakresu           

           rachunkowości, finansów, 

      b) wykształcenie: średnie finanse i rachunkowość

      c)  doświadczenie w pracy związane z księgowością budżetową,

d)   komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,  

e)  umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,

f)  umiejętność sprawnej organizacji pracy,

g)   znajomość przepisów: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych,  

     Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Karta    

     Nauczyciela, oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw,

h) bardzo dobra obsługa komputera, urządzeń biurowych.

      i)  znajomość obsługi programów finansowo - księgowych


  1. 3.    Zadania wykonywane na stanowisku:

        - prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych,

        - kontrola dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji     

          gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planami    

          finansowymi i zaangażowaniem,

        - prowadzenie ewidencji majątku, nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji

          składników  majątku,

        - sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

        - przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji (w tym preliminarzy) 

          stanowiących podstawę opracowania projektów planów finansowych,

          w zakresie umożliwiającym kierownikom jednostek obsługiwanych 

          sporządzenie planów finansowych;

       -  sporządzanie informacji oraz nadzór nad dokonywaniem zmian w planach

          finansowych;

       -  kontrola realizacji planów finansowych;

     Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się w  Zespole Obsługi Jednostek

     Oświatowych Miasta Leszna.4. Wymagane dokumenty:

     a)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

           do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl,

      b)   list motywacyjny,

      c)   życiorys /CV/,

      d)   dokumenty  poświadczające wykształcenie /kserokopia /

      f)   dokumenty  poświadczające staż pracy /kserokopia świadectw pracy/ 

     g)   oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

     h)   oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

     i)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

     a)  miejsce pracy: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna,

                                   ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11,  64-100 Leszno

     b)  rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

     c)  wymiar czasu pracy: pełen etat,

     d)  termin rozpoczęcia pracy:  marzec 2017 roku

 


Dokumenty należy składać w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 22 lub pocztą na adres Zespołu Obsługi z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko –specjalista ds. księgowości  w terminie  do dnia 27 lutego 2017 roku

do godz.  15oo.


Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Obsługi po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki pocztowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w Urzędzie Pocztowym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Obsługi, Leszno ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%   


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij