Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - St. ds. obrotu nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Miasta Leszna - na czas zastępstwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Ireneusz Kaczmarek, Leszno

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - St. ds. obrotu nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Miasta Leszna - na czas zastępstwa

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść


URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

 

ds. obrotu nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Miasta Leszna

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

 

- na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)     obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie wyższe magisterskie,

f)     znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali, o księgach wieczystych i hipotece, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,

g)    bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office (Word, Excel).


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)     wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie zarządzania nieruchomościami,

b)    doświadczenie w pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami,

c)     umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i korzystania z przepisów.


3. Zadania wykonywane na stanowisku - Pracownik będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Miasta Leszna. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.


4. Wymagane dokumenty:

a)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania  ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    list motywacyjny,

c)     życiorys /CV/,

d)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

e)     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie wymienione w pkt 2 b),

f)     oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

a)     miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze – umowa na czas zastępstwa,

c)     wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    data rozpoczęcia pracy: luty/ marzec 2017 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  stanowisko ds. rozliczania obrotu nieruchomościami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Miasta Leszna w terminie do dnia 30 stycznia 2017 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij