Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Samodzielny referent

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Betina Ajnbacher, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w możliwie najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.

Szczegóły

stanowisko Samodzielny referent

miejsce pracy Gimnazjum nr 9 w Lesznie, ul. Stanisława Szczepanowskiego 14

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat w Gimnazjum nr 9 w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Stanisława Szczepanowskiego 14

Treść

Dyrektor Gimnazjum nr 9 w Lesznie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

samodzielny referent

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):

Gimnazjum nr 9 w Lesznie;  64-100 Leszno;

 ul. Stanisława Szczepanowskiego 14.

 

Wymiar etatu: ½ etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2017


  1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie wyższe z minimum 2 letnim stażem pracy lub średnie z minimum 4-letnim stażem prac na podobnym stanowisku w administracji.

II. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

 

- znajomość obsługi komputera (biegła),

- znajomość przepisów płacowych i kadrowych w jednostkach oświatowych,

- znajomość przepisów z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- znajomość przepisów dotyczących księgowości jednostek budżetowych,

- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów,

- zdyscyplinowanie, sumienność i systematyczność,

- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji państwowej i samorządowej,

- umiejętność korzystania z przepisów prawa,

- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

III. Zadania wykonywane na stanowisku

 

a)      realizacja planu finansowego:

 

- sprawdzanie i akceptacja list płac oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji,

- sporządzanie projektu oraz planu finansowego,

- sporządzanie przeniesień wydatków w planie finansowym ( sporządzanie zmian w palnie finansowym),

- sporządzanie i podpisywanie umów (wraz z dyrektorem szkoły) dotyczących pozyskiwania dochodów,

- opisywanie i opieczętowanie faktur z określeniem wydatków strukturalnych,

- określenie osób w poszczególnych rozdziałach (np.80150) zgodnie z SIO i arkuszem organizacyjnym,

- prowadzenie spraw związanych z organizacją obiadów uczniowskich w szkole.

b) sporządzanie deklaracji PFRON oraz dyspozycji przelewu,

c) zamówienia publiczne:

 

- decyzje dotyczące stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,

- przesyłanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych,

d) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań dotyczących ochrony środowiska,

e) przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

 

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:

 

- list motywacyjny i CV z podanym adresem e-mailowym,

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

- dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego,

- świadectwa pracy (kserokopie),

- oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

- oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku – samodzielny referent,

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 i poz. 1271).

 V. Warunki pracy i płacy

 

- zatrudnienie w wymiarze ½ czasu pracy,

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników w Gimnazjum nr 9 w Lesznie z dnia 01 maja 2015 r.

VI. Inne informacje:

 Dokumenty należy składać w sekretariacie Gimnazjum nr 9 w Lesznie,  64-100 Leszno, ul. Stanisława Szczepanowskiego 14
w terminie do dnia 20 grudnia 2016r. do godziny 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – samodzielny referent”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 5299857.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl), na stronie internetowej BIP Gimnazjum nr 9 w Lesznie (www.gim9leszno.naszbip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gimnazjum nr 9 w Lesznie, ul. Stanisława Szczepanowskiego 14.

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane - będą zniszczone.Krzysztof Ratajczak

Dyrektor Gimnazjum nr 9 w Lesznie

Załączniki

Oferta pracy docx, 17 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij