Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- Starszy referent

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Marta Piosik, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska zapisanym w ogłoszeniu o naborze.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Starszy referent

miejsce pracy Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie im. J.A.Komeńskiego

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.A.Komeńskiego ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno

Treść

KONKURS NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W LESZNIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dz. U. Nr 223, poz. 1458, z póżn. zmianami)


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie im. J.A.Komeńskiego

ul. Poniatowskiego 2

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze

starszy referent

wymiar zatrudnienia – 1 etat


WYMAGANIA NIEZBĘDNE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 

1/ obywatelstwo polskie,

2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3/ niekaralność,

4/ nieposzlakowana opinia,

5/ wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe - ekonomiczne

6/staż pracy – 2 lata dla osób z wykształceniem średnim zawodowym

    dla osób z wyższym wykształceniem staż pracy nie jest wymagany

7/ osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione

     umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

8/dobra znajomość obsługi komputera – programy ze środowiska MS Office: Word, Excel, Qutlook,

9/znajomość przepisów z zakresu:

- zasad rachunkowości

- przepisów prawa podatkowego

-ustawy o finansach publicznych


WYMAGANIA DODATKOWE

1/ znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem urzędów administracji państwowej

     i samorządowej,

2/ umiejętność korzystania z przepisów prawa

3/ umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole

4/ zdyscyplinowanie, sumienność, systematyczność

5/znajomość klasyfikacji budżetowej


ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

1/  sporządzanie projektu oraz planu finansowego

2/  sporządzanie zmian w planie finansowym

3/  opisywanie i opieczętowanie faktur z określeniem klasyfikacji budżetowej

4/  sprawdzanie i akceptacja list płac

5/  określenie osób w poszczególnych rozdziałach budżetowych zgodnie z SIO i arkuszem

      organizacyjnym

6/  prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania

7/  przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji

8/prowadzenie i przechowywanie akt normatywnych szkoły

9/prowadzenie składnicy akt – archiwum szkolne

10/zamawianie i wydawanie druków: świadectw, legitymacji pracowniczych itp.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • CV
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie   
 • Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego
 • Świadectwa pracy (kserokopie)
 • Oświadczenie że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne
 • Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata, ze jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 i poz. 1271)

 

WARUNKI PRACY I PŁACY

 • Zatrudnienie  w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. (Dz. U. nr 50 poz. 398) oraz regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie z dnia 15.06.2009 roku.

 

       DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 • do 25.11.2016 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą)
 • Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul. Poniatowskiego 2
 • koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana „Nabór na stanowisko urzędnicze – „specjalista”

Aplikacje , które wpłyną do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania aplikacji Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej ZSE w Lesznie

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP ZSE w Lesznie i BIP Urzędu Miasta Leszna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul, Poniatowskiego 2.

Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6 %.

Załączniki

Stan zdrowia docx, 11 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij