Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Odpis aktu stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

Wymagane dokumenty
Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:
• osoba, której akt dotyczy,
• małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
• sąd , prokurator, organizacje społeczne,organy administracji publicznej, 
• inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.
Wnioskodawca w pisemnym wniosku winien podać dane personalne osoby, której akt dotyczy oraz rodzaj i datę zdarzenia, które akt dokumentuje.

Miejsce złożenia dokumentów
Wnioski dotyczące odpisów akt zdarzeń stanu cywilnego składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Wałowej 5, pokój 12, Tel. (0-65) 529 81 67
Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów:
• poniedziałki od godziny 07:30 do godziny 16:00
• wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 07:30 do godziny 14:30.


Opłaty 
• odpis skrócony - 22 zł
• wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
• odpis zupełny - 33 zł 

Opłatę należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15
nr 26102030880000830200057513
Opłatę można uiścić w ajencji PKO, przy ul. Wałowej 5.
Prosimy o niedokonywanie opłaty skarbowej przed złożeniem podania.
W przypadku dokonywania opłaty skarbowej spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, wpłatę należy uiszczać na rachunek
Nr IBAN PL 26102030880000830200057513. Przy wpłacaniu należy powołać się na Kod SWIS: BPKO PL PW.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego następuje odwrotnie. Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania.

Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. , poz. 1741 ze zm.).
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 166 poz. 1735)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014r.,  poz. 1628 ze zm).

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Danuta Olejniczak-Sztuba
Informację wprowadził: Danuta Olejniczak-Sztuba
Opublikowany dnia: 2007-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-09-22
Ilość zmian wpisu: 11 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.