Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Nadzór Nad Stowarzyszeniami

Nadzór Nad Stowarzyszeniami

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ****

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. W stowarzyszeniach mogą zrzeszać się obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych. Nadzór nad stowarzyszeniami, których siedzibą jest Leszno, prowadzi Prezydent Miasta Leszna poprzez Wydział Spraw Obywatelskich.

 

Stowarzyszenia dzielimy na:

                Stowarzyszenia zwykłe

                Stowarzyszenia zarejestrowane w sądzie.   

 

Stowarzyszenie zwykłe:

Nie posiada osobowości prawnej, nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, dotacji, spadków. Może być założone przez co najmniej 3 osoby fizyczne, które na swoim pierwszym spotkaniu uchwalają regulamin działalności, określając jego nazwę, cel, teren działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. Jego założyciele informują na piśmie organ prowadzący nadzór nad stowarzyszeniami. Jeżeli w ciągu 30 dni od poinformowania o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

 

 

Stowarzyszenia zarejestrowane w sądzie:

Osoby w liczbie co najmniej 15, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Statut stowarzyszenia winien określać: nazwę stowarzyszenia, teren działania i siedzibę, cele i sposoby ich realizacji, władze stowarzyszenia, sposób pozyskiwania środków finansowych, sposób rozwiązania stowarzyszenia, Komitet założycielski składa wniosek o rejestrację stowarzyszenia do:  Sądu Rejonowego XXII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu przy ul. Grochowe Łąki 6 – kod 61 –752 Poznań.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach /dz.. nr 20 poz.104 ze zmianami/.

 

tel. 5298169
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Czesława Surmacz
Informację wprowadził: Agnieszka Sztor - tel: 065 529 82 30
Opublikowany dnia: 1989-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-14
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.