Wydział Budżetu

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

tel.: 65 529-81-41

e-mail: wb@leszno.pl

Naczelnik: Alicja Wojciechowska


 

Wydział Finansowo-Księgowy

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

tel.: 65 529-81-18

Naczelnik, Główny Księgowy Urzędu Miasta Leszna: Grażyna Hałupka

Z-ca naczelnika, Z-ca Głównego Księgowego Urzędu Miasta Leszna: Halina Całujek


 

Wydział Dochodów i Windykacji

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

tel.: 65 529-81-38

e-mail: dochody@leszno.pl

p.o. Naczelnika: Zenon Jóźwiak

Z-ca naczelnika: Julia Iwanowicz