Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Wałowa 5 (pokój nr 18 na I piętrze)
tel. 65 529 81 72 / fax. 65 529 81 73

 

Informacje ogólne:

Wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego.

Wydział Spraw Obywatelskich wydaje następujące licencje i zezwolenia:

  • na wykonywanie zawodu przewoźnika,
  • na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
  • na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
  • na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  • na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Wydział opracował wzory wniosków wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wydania poszczególnych licencji, zezwoleń i zaświadczeń, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)

 

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 07:30 – 16:00
Wtorek 07:30 – 14:30
Środa 07:30 – 14:30
Czwartek 07:30 – 14:30
Piątek 07:30 – 14:30

 

Opłaty:

Opłaty jakie są pobierane za wydanie licencji, zezwoleń, zaświadczeń, wypisów, opublikowane są w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku, w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

 


 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku, w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916 ze zm.)