Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji przy

 ul. Przemysłowej 10, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r., w Biuletynie

 Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 10,

 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Rewitalizacja boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 12 (dotychczasowe Gimnazjum nr 8) w Lesznie, ul. Rumuńska 6ab”.

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Lucjan Rosiak – e-mail: lrosiak@leszno.pl, Henryk Stankowiak – e-mail: hstankowiak@leszno.pl