Urząd Miasta Leszna
wita w Biuletynie Informacji Publicznej

ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
e-mail: um@leszno.pl

Nr konta: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

tel. 065 5298100, 5298101
fax 065 5298131

Urząd czynny jest:
w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Prezydent oraz jego zastępcy w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 - 17.30 w budynku Urzędu przy ul. Kazimierza Karasia 15 (spotkanie po godz. 17.00 należy uprzednio umówić za pośrednictwem sekretariatu Prezydenta). Pozostali pracownicy przyjmują każdego dnia w godzinach pracy Urzędu. 

Wydział Spraw Obywatelskich
w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Wydział Komunikacji
w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Urząd Stanu Cywilnego
w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Referat Gospodarki Lokalowej
w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Wydział Podatków i Opłat:

w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.30

od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

Zapraszamy także na naszą stronę internetową:
http://www.leszno.pl