W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Urząd Stanu Cywilnego

XML

Rejestracja urodzenia, małżeństwa i zgonu, które nastąpiły za granicą, w kraju, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego albo w przypadku nie zarejestrowania urodzenia lub zgonu za granicą

Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.   Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 13, Tel. (0-65) 529 81 65   Opłaty Czynność podlega opłacie w wysokości 39 zł. Opłatę...

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty   • aktualny dokument tożsamości,  Miejsce złożenia dokumentów   Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 13, Tel. (o-65) 529 81 65  Składanie dokumentów:  a) poniedziałki 7.30 - 14.30  b) wtorki, środy, czwartki i piątki - 7.30 - 14.30 * Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą korespondencyjną. Opłaty  ...

Zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty Aktualne dowody osobiste lub paszporty. Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien przedstawić: -odpis aktu urodzenia -jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzeniu jego nieistnienia. -zaświadczenie...

Wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.  Podstawą transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może być odpis wielojęzyczny, który nie wymaga tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. *W przypadku braków...

Zgłoszenie urodzenia noworodka

Wymagane dokumenty Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia dziecka przedkładając aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia przekazana do Urzędu Stanu Cywilnego przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Miejsce złożenia...

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dla dziecka

Wymagane dokumenty Oświadczenie obojga rodziców złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców - do wglądu. Oświadczenie winno być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.   Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I,...

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) wniosku. Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego który przechowuje akt stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów: · poniedziałki od godziny 07:30 do godziny 14:30 · wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 07:30 do godziny 14:30. Opłaty Opłata...

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Wniosek winien być złożony przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.   Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 11 i 13. Godziny przyjmowania interesantów: ·...

Uznanie ojcostwa dziecka

Wymagane dokumenty 1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste, paszporty). 2. Uznanie ojcostwa dziecka może być przyjęte jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka. 3. Do uznania ojcostwa...

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia. Dokument odtwarzany jest w formie czynności materialno-technicznej. Miejsce złożenia dokumentów Dowolny Urząd Stanu Cywilnego. Opłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji...