W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Urząd Stanu Cywilnego

XML

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wymagane dokumenty   • aktualny dokument tożsamości,  Miejsce złożenia dokumentów   Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 19, Tel. (o-65) 529 81 65  Składanie dokumentów:  a) poniedziałki 7.30 - 16.00  b) wtorki, środy, czwartki i piątki - 7.30 - 14.30 * Istnieje możliwość...

Senior 100

Program Senior 100 jest adresowany do mieszkańców Leszna, którzy ukończyli 100 lat i więcej Więcej informacji znajdziesz na: https://www.leszno.pl/Senior_100.html Leszno - Rozwiń Skrzydła. Program Senior 100 jest adresowany do mieszkańców Leszna, którzy ukończyli 100 lat i więcej Więcej informacji znajdziesz na:...

Zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty Aktualne dowody osobiste lub paszporty. Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien przedstawić: -odpis aktu urodzenia -jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzeniu jego nieistnienia. -zaświadczenie...

Rejestracja zagranicznych aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) podania oraz odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.   Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 19, Tel. (0-65) 529 81 65   Opłaty Czynność podlega...

Zgłoszenie urodzenia noworodka

Wymagane dokumenty Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 21 dni od daty sporządzenia karty urodzenia dziecka przedkładając aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Podstawą sporządzenia aktu urodzenia jest karta urodzenia przekazana do Urzędu Stanu Cywilnego przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Miejsce...

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dla dziecka

Wymagane dokumenty Oświadczenie obojga rodziców złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz dokumenty stwierdzające tożsamość rodziców - do wglądu. Oświadczenie winno być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia.   Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu...

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) wniosku. Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego który przechowuje akt stanu cywilnego. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów: · poniedziałki od godziny 07:30 do godziny 16:00 · wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 07:30 do godziny...

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty Aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Wniosek winien być złożony przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.   Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 11 i 19. Godziny przyjmowania...

Uznanie ojcostwa dziecka

Wymagane dokumenty 1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste, paszporty). 2. Uznanie ojcostwa dziecka może być przyjęte jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka. 3. Do uznania...

Medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego

Wymagane dokumenty Dowody osobiste jubilatów do wglądu   Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, I piętro, pokój 19, Tel.(0-65) 529 81 65 Termin i sposób załatwienia Wnioski o nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu...

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia. Dokument odtwarzany jest w formie czynności materialno-technicznej. Miejsce złożenia dokumentów Dowolny Urząd Stanu Cywilnego. Opłaty Opłata skarbowa za wydanie...

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są: • osoba, której akt dotyczy, • małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, • sąd , prokurator, organizacje społeczne,organy administracji publicznej, • inne osoby, które wykażą w tym interes...

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wymagane dokumenty • aktualny dokument tożsamości, • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 19, Tel. (o-65) 529 81 65 Składanie dokumentów: a) poniedziałki 7.30 - 16.00 b) wtorki, środy, czwartki i piątki - 7.30 - 14.30...

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty Karta zgonu wystawiona przez szpital lub lekarza rejonowego oraz dowód osobisty osoby zmarłej i jej małżonka + dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 11 i 19, Tel. (0-65) 529 81 66. lub (0-65) 5298165 Opłaty 1 odpis...

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty: Dokumenty niezbędne do uzyskania zaświadczenia to aktualne dowody osobiste lub paszporty. Ponadto nupturienci winni stawić się w wybranym USC osobiście i podpisać zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego ul. Wałowa 5, piętro I, pokój...

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wymagane dokumenty Podanie z uzasadnieniem. Miejsce złożenia dokumentów Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 19, Tel. (0-65) 529 81 65 Opłaty Opłata skarbowa za wydaną decyzję - 39 zł, Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15 nr 26102030880000830200057513 Opłatę można uiścić w...

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Wymagane dokumenty Osobiste wstawiennictwo i ustne oświadczenie do protokołu złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez zainteresowanych małżonków oraz ich aktualne dowody osobiste - do wglądu. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat niezbędna jest również jego zgoda, wyrażona osobiście. Miejsce złożenia dokumentów...

Zmiana imienia i nazwiska

Wymagane dokumenty Wypełniony formularz (druk) wniosku złożony osobiście do organu, w pozostałych przypadkach wniosek o zmianę imienia lub nazwiska musi być złożony w formie pisemnej z podpisem notarialnie potwierdzonym. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać: 1) dane osoby, której zmiana dotyczy: a) imię (imiona),...