Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności
ul. Wałowa 5 (pokój nr 14 na I piętrze)
tel. 65 529 81 69 / fax. 65 529 81 73

 

Informacje ogólne:

Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem danych o osobie, uprawnionym do potwierdzania zameldowania.

Poprzez dane jednostkowe, udostępniane przez organy gminy, rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane z rejestru PESEL udostępnia Minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji, natomiast dane z rejestru mieszkańców udostępnia organ gminy, prowadzący ten rejestr.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby i podmioty, które wykażą podstawę prawną lub interes faktyczny, uprawniający do uzyskania danych.

 

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 07:30 – 16:00
Wtorek 07:30 – 14:30
Środa 07:30 – 14:30
Czwartek 07:30 – 14:30
Piątek 07:30 – 14:30

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,

 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w wysokości 31 zł,

 • dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych. Dokumentami potwierdzającymi interes prawny mogą być: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.),

 • pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).


UWAGA osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego, tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 

Opłaty:

 • Za udostępnienie danych:

  Opłata za udostępnienie jednostkowych danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 31 zł. Opłaty można dokonać w punkcie obsługi bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513, z zaznaczeniem „opłata za udostępnienie danych osobowych”. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

  Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie danych (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

 • Za pełnomocnictwo:

  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty. 

  Opłaty można dokonać w punkcie obsługi bankowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, nr konta: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

  Wpłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.


Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 
Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r., poz. 2482)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2523)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij