W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Budowi budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 18 lokalach mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lesznie przy ul. Strzeleckiej

Wersja strony w formacie XML

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie  z  art. 49a, art. 10 § 1 oraz art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania


że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 18 lokalach mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lesznie przy ul. Strzeleckiej – działka nr ewid. 12/54, arkusz m. 88 strony postępowania administracyjnego mają prawo zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla ww. wnioskowanej inwestycji.

Możliwość zapoznania się z całym materiałem zebranym w sprawie zapewniamy w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego  i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana  Pawła II nr 21, II piętro, pok. 24, w  poniedziałki w godz. 730- 1700 i od wtorku do piątku w godz. 730-1530 (tel. kontaktowy 65-529-81-96), w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.                                              

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa nie jest możliwe, z uwagi na  konieczność niniejszego zawiadomienia stron wynikającego z przepisów prawa.  Mając powyższe na uwadze, ustalam termin załatwienia sprawy do dnia 13 marca 2020 r.

Ponadto zgodnie z art. 36 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia.


                                                                                        I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

                                                                                  

                                                                                                              Adam Mytych

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane