Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Leszna miejsce na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenie 390/2019
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 13 sierpnia 2019

w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Leszna miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na czas kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej.

Na podstawie art. 110 i art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019r.
poz. 684 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) zarządzam, co następuje:

                                                                           §1

1. Wyrażam zgodę na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów i bannerów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze miasta Leszna wskazanych w ust.2.

2. W celu zapewnienia na terenie Miasta Leszna miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na czas kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej – w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1506) ustalam następujący wykaz miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych zwanych dalej obwieszczeniami i plakatami:


                 1) na płotkach wygradzających pasy rozdziału Alei Konstytucji 3 Maja, Alei Jana Pawła II, ul. Gen.                         Stefana Grota Roweckiego, ul. Szybowników, Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Mickiewicza;

                  2) na stelażach reklamowych na Alei Konstytucji 3 Maja nie zajętych przez inne tablice;
                 
                  3) na słupach oświetleniowych na Alei Jana Pawła II, ul. Ewarysta Estkowskiego
                      (od Alei Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej)
             
                  4) na pozostałych słupach energetycznych i oświetleniowych (po uzyskaniu zgody od właściciela                             urządzenia tj. ENEA S.A.);

                  5) w formie bannerów reklamowych nad jezdniami i ciągami pieszo-jezdnymi, przy czym wysokość                        dolnej krawędzi bannera nie może być mniejsza niż 4,50 m od poziomu nawierzchni;

                  6) na własnych urządzeniach ogłoszeniowych na chodnikach w linii ławek ulic: Rynek, Wolności,                             Słowiańska (od Alei Zygmunta Krasińskiego do Rynku);

                  7) na ogrodzeniach posesji od strony pasa drogowego – po uzyskaniu zgody od właściciela lub                               zarządcy posesji.

3. Umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a w szczególności obwieszczenia i plakaty nie mogą być umieszczane na:


                   1) na słupach i innych urządzeniach zlokalizowanych bezpośrednio na skrzyżowaniach dróg                                   publicznych i rond;

                   2) na konstrukcjach wsporczych znaków drogowych, sygnalizacjach świetlnych oraz masztach;

                   3) w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejść dla pieszych (licząc od krawędzi plakatu lub                             obwieszczenia do krawędzi wyznaczającej przejście dla pieszych);

                   4) w odległości mniejszej niż 50 cm od krawędzi jezdni (licząc od krawędzi plakatu lub                                         obwieszczenia).

4. Obwieszczenia i plakaty umieszczane na słupach energetycznych należy zamieszczać na wysokości nie mniejszej niż 2,50 m licząc od poziomu nawierzchni chodnika lub pasa zieleni.
5. Obwieszczenia i plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby nie powodowały uszkodzeń powierzchni obiektów na których są umieszczane.
6. Obwieszczenia i plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

                                                                          §2
Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Zarządowi Dróg oraz Straży Miejskiej.

                                                                          §3
Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                          §4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

z up. Prezydenta Miasta Leszna

Adam Mytych 
I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij