W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Obwieszczenie Prezydenta MIasta Leszna - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie

Wersja strony w formacie XML

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA
 

Stosownie do art. 74  ust. 3   ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz art.10 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)                                                        

z a w i a d a m i a m

strony postępowania o  możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzeń wodnych tj. uzbrojenia odwierconych zastępczych otworów studziennych nr 2d i 6c w urządzenia umożliwiające pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych Zaborowo w Lesznie”  - planowanego do realizacjiprzy ul. 1 Maja w Lesznie na terenie działek o nr ew. 8 i 43/2.

Jednocześnie zawiadamia się o wydaniu opinii przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lesznie - w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

 
  Podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Lipowej 76A, w Lesznie.
 
Z treścią wniosku strony postępowania mogą zapoznać się  w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 23, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz.  7.30 – 15.30.

 
Strona przed wydaniem decyzji ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań   
w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia

 

 

                                                                             Prezydent Miasta Leszna

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane