W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Leszna - zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji środowiskowej dla Imola Sp. z o.o. w Lesznie

Wersja strony w formacie XML

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA


Stosownie do art. 10  i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) oraz  art. 74  ust. 3  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.)

                                                         z a w i a d a m i a m

strony postępowania o  możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie punktu zbierania odpadów foliowych i makulatury” - zlokalizowanego na działkach o nr ew. 93/24, 88/7, 86/6 (ark. mapy nr 130, 131, obręb Zaborowo) przy ul. Mierniczej 4 w Lesznie.

Podejmującym realizację przedsięwzięcia jest IMOLA Sp. z o.o. ul. Miernicza 4, 64-100 Leszno

Jednocześnie informuję o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie – Zarząd Zlewni Wód Polskich w Lesznie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lesznie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 23, II piętro,
w godzinach urzędowania tj. od godz.  7.30 – 15.30.


Strona przed wydaniem decyzji ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

                     Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia
                                                                                                                                              Prezydent Miasta Leszna

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane