Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Konsultacje, których przedmiotem jest projekt „ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA LESZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE na rok 2019”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Komunikat w sprawie rozpoczęcia konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna              z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”


W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30.09.2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Leszna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawiania swoich propozycji odnośnie przygotowanego przez przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna i leszczyńskich  organizacji pozarządowych  projektu „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”
Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Uchwały określa się:

1)   termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 5 października 2018 roku;

2)   termin zakończenia konsultacji na dzień: 12 października 2018 roku (godz.15:30);

3)   obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: Miasto Leszno.

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Forma konsultacji:

1)             pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu „Rocznego Programu współpracy….” na formularzu konsultacji

 

Projekt programu i  formularz konsultacji dostępny jest:

1)            na Platformie Konsultacji Społecznych  www.konsultacje.leszno.pl,

2)            na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl

3)            na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl ,

4)            na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie  www.bip.moprleszno.pl,

5)             na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana  Pawła II 21 a,

6)            w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a,

(na  parterze tel. 65 529 54 03).


Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć
w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, 
Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy”  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem
w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2018 roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Osoba odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Anna Szymańska 
tel. 65 529 54 03 , e-mail: ngo@leszno.pl

Załączniki

Komunikat pdf, 144 kB metryczka
Zarządzenie pdf, 162 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij