W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Opłaty adiacenckie

Wersja strony w formacie XML

Podstawa prawna:

- art. 98a ust. 1 i art. 143-148 – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

 

Podstawowe zasady:

a) opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości – określona jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości stanowiącym różnicę pomiędzy wartością nieruchomości po podziale, a jej wartością przed podziałem określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wysokość stawki procentowej służącej do naliczania opłaty adiacenckiej została ustalona w wysokości 30% różnicy, w przypadku wydzielenia z nieruchomości dzielonej działek gruntu pod drogi publiczne i w wysokości 10% różnicy w pozostałych przypadkach.

Postępowanie z urzędu mające na celu wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty, można ustalić w terminie do 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna.

Na wniosek właściciela nieruchomości opłata może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat, warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji, należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu.

Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksla stosowanej przez NBP.

b) opłata adiacencka z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Określa się w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości stanowiącym różnicę pomiędzy wartością nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a jej wartością przed wybudowaniem urządzeń.

Wysokość stawki procentowej służącej do naliczania tej opłaty adiacenckiej została ustalona w wysokości 20% różnicy, jeżeli właściciele nie partycypują w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej i w wysokości 0% różnicy jeżeli właściciele nieruchomości partycypują poprzez Komitet Inicjatyw Gospodarczych w budowie infrastruktury.

Postępowanie wszczyna się z urzędu w celu wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty, którą można ustalić w terminie do 3 lat od dnia pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

Na wniosek właściciela nieruchomości opłata może być rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat, warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji, należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu.

Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane