Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Podstawa prawna:

- art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ze zmianami.

Podstawowe zasady:

Z żądaniem przekształcenia prawa wieczystego użytkowania mogą wystąpić:

1) osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych oraz osoby fizyczne będące następcami prawnymi tych osób,
2) osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r., oraz osoby fizyczne będące ich następcami prawnymi,
3) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego – stosuje się również do osób, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy oraz osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi,
4) spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży oraz osoby fizyczne i prawne będące ich następcami prawnymi.

- 80% bonifikaty, na podstawie Uchwały Nr XI/151/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku, w przypadku, jeżeli nieruchomość:

a/ została zabudowana na cele mieszkaniowe zgodnie z umową o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste

b/ dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie odrębnych przepisów.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po udzieleniu bonifikaty podlega uiszczeniu w sposób jednorazowy

- 50% bonifikaty na wniosek Strony, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r., oraz ich następcom prawnym

- 50% bonifikaty w odniesieniu do nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Na wniosek użytkownika wieczystego, opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości będzie można rozłożyć na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat.
Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij